Slush Ice_Zāļo ābolu_2L

Slush Ice_Zāļo ābolu_2L

Cena - 12.00 eur bez PVN.

Proporcija ( sīrups : ūdens) = 1 : 5